Nestes momentos non hai horarios de defensa pública de proxectos.