Proxectos europeos

O Igape pon a disposición das empresas galegas, en forma de apoios, os fondos da Comunidade Económica europea.

Nesta sección presentamos a relación de axudas que proveñen de fondos europeos.

O proxecto ECICII pretende promover a intensificación e diversificación das relacións entre empresas e asociacións empresariais da Eurorregión Galicia- Norte de Portugal de cara a explorar oportunidades de negocio conxuntas. Así, cun maior aproveitamento das sinerxías derivadas da relación Galicia-Portugal, preténdese tamén conseguir vantaxes competitivas que poderán ser aproveitadas tanto para incrementar o grao de internacionalización das empresas da Eurorregión, coma para xerar unha maior atracción de investimentos estranxeiros a Galicia e ao Norte de Portugal.

Impulsado polo IGAPE, en colaboración coa Confederación de Empresarios de Pontevedra, a Confederación Empresarial de Ourense, Associação Empresarial de Portugal e a Associação Empresarial de Viana do Castelo.

Actividades e servizos

Para conseguir este obxectivo, as entidades que conforman o partenariado de ECICII puxéronse en marcha unha serie de actividades, agrupadas en cinco bloques:

  • Vixilancia e estudos de mercado.
  • Capacitación de profesionais para a internacionalización.
  • Cooperación empresarial e institucional.
  • Creación dunha estrutura conxunta que impulse a internacionalización.
  • Promoción da Eurorregión.
  • As actividades incluídas en cada un dos bloques tradúcense á súa vez en servizos, tanto para as pemes da Eurorregión con vocación de internacionalización coma para os potenciais investidores estranxeiros.
InterregECICIIUE

Ver video Contract 2019

Ver video ECICII