Rexistro de usuario
Lembre: Vostede mesmo escolle o nome de usuario e a contrasinal que prefira.
Deberá lembrar o usuario e a contrasinal para acceder á solicitude con posterioridade.

Amosar
Amosar
Lembre: Enviaráselle un correo electrónico a este enderezo para confirmar o rexistro.
Datos de Contacto
Datos da Empresa
(opcional)
(opcional)
Os datos de carácter persoal aquí recollidos son tratados en conformidade coa Lei Orgánica 3/2018, de Protección de Datos de Carácter Persoal e normativa acorde. Estes datos recollense coa finalidade de permitir o acceso a diversos servizos de información do IGAPE, así como para informarlle das convocatorias, axudas e servizos deste organismo. O usuario ten recoñecidos pola lei os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, no seu caso, respecto dos seus datos persoais, podendo exercitar este dereito por escrito mediante carta dirixida a: IGAPE, San Lázaro s/n, 15703. (opcional)
(opcional)
Cancelar