Reacciona

Re-acciona é un programa do Igape en colaboración coa Axencia Galega de Innovación (Gain) que comprende un esquema de servizos de mellora da competitividade empresarial, nacido para capacitar ás pemes ante os novos retos do mercado, dotándoas dun valor engadido que permita acelerar os seus procesos de mellora e incorporar novos coñecementos ás súas estruturas.

O programa dispón dun total de 13 servizos arredor de tres eixes de competitividade: a análise, a optimización e a estratexia.

 

Requisitos para a solicitude

 • A solicitude deberá realizarse necesariamente a través da entidade colaboradora que o solicitante escolla para a prestación do servizo
 • Contar cun centro de traballo en Galicia
 • Ter condición de peme
 • Contar con mínimo 3 traballadores no ano anterior á solicitude (excepto no servizo de Apoio para empresas emerxentes innovadoras)
 • Para o servizo de Desenvolvemento estratéxico integral de empresa, deben ter realizado un informe previo de análise
 • Os servizos serán prestados pola entidade colaboradora que elixa o solicitante de entre as seleccionadas para cada servizo
 • A entidade colaboradora elixida será a responsable de:
  • Avaliar, de xeito previo á solicitude, os requisitos das entidades solicitantes e da viabilidade e eficacia da execución do servizo
  • Realizar ante o Igape os trámites de solicitar a axuda
  • Xustificar a axuda ante o Igape

 

 

Importe e horas dos servizos

O importe definido para cada tipo de servizo e as horas determínanse segundo o seguinte esquema:

DenominaciónNº aproximado de horasImporte do servizo (sen IVE)Custo para a empresa (sen IVE)
Categoría 1. Análise e avaliación competitiva 60 horas 3.780 € 756 €
Categoría 2. Optimización e mellora competitiva 85 horas 5.355 € 1.071 €
Categoría 3. Estratexias de competitividade avanzada 100 horas 6.300 € 1.260 €

 

 

Tipos de servizos

Información xeral - Icono

Análise e avaliación competitiva

 • Análise do potencial competitivo e primeiras accións de mellora
 • Xestión financeira e procura de financiamento
 • Protección da innovación
 • Asesoramento para o financiamento da innovación, servizo parcial
Lexislación sobre transparencia - Icono

Optimización e mellora competitiva

 • Desenvolvemento estratéxico integral da empresa
 • Análise do cumprimento normativo e os riscos laborais (Compliance)
 • Asesoramento para o relanzamento comercial
 • Deseño e lanzamento de produtos e servizos innovadores
 • Protección da innovación (modalidade A), servizo completo
 • Apoio para empresas emerxentes innovadoras
 • Consultaría modular para pemes en captación, retención e xestión de talento
Asesoramento - Icono

Estratexias de competitividade avanzada

 • Circularización e optimización dos procesos de produción e cadea loxística
 • Preparación de procesos certificables
 • Desenvolvemento dunha estratexia de integración ESG na peme: impulsa da empresa cara a sustentabilidade e a creación de valor
 • Asesoramento para o financiamento da innovación, servizo completo

 

 

Servizos Re-acciona e presentacións das entidades colaboradoras

A análise do potencial competitivo (APC) estudará os diversos factores que definen a capacidade da empresa para competir no mercado, en canto á estrutura de negocio, dos procesos e da cultura organizativa. O resultado debe ser un informe en que se establece a posición actual competitiva da empresa e se dan as pautas que cómpre seguir para a súa mellora.

O servizo completo consta de:

 • Nº aproximado de horas: 60 horas

 • Importe do servizo (sen IVE): 3.780 €

 • Custo para a empresa (sen IVE): 756 €

A continuación pode descargar as presentacións das entidades colaboradoras deste servizo:

OBZ

Tel: 881 977 196
Email: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

Valora

Tel: 981 160 310
Email: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

Neste servizo, a partir da análise da situación da empresa mediante a APC -ou por outro medio equivalente-, elaborarase de maneira conxunta coa empresa un proxecto de futuro para ela que a provexa dos plans necesarios para acadar o seu obxectivo. Tras a elaboración do proxecto de futuro e os correspondentes plans de mellora, con este servizo a entidade colaboradora deberá acompañar a empresa durante todo o proceso e executar, polo menos, un plan de mellora transversal.

O servizo completo consta de:

 • Nº aproximado de horas: 85 horas

 • Importe do servizo (sen IVE): 5.355 €

 • Custo para a empresa (sen IVE): 1.071 €

A continuación pode descargar as presentacións das entidades colaboradoras deste servizo:

DPI Estrategia

Tel: 656 662 292
Email: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

Elige Plus

Tel: 986 95 38 44
Email: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

O obxectivo deste servizo é axudar as pequenas e medianas empresas a establecer e fortalecer os seus programas de cumprimento normativo, coñecido como Compliance, para aliñar o comportamento de todos os membros da organización cos principios éticos de boas prácticas corporativas e a filosofía de mellora continua, co obxectivo de evitar riscos legais ou financeiros e mellorar a reputación e a confianza da empresa

O servizo completo consta de:

 • Nº aproximado de horas: 85 horas

 • Importe do servizo (sen IVE): 5.355 €

 • Custo para a empresa (sen IVE): 1.071 €

A continuación pode descargar as presentacións das entidades colaboradoras deste servizo:

Alén Asesores

Tel:886 99 00 33
Email: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

Norquality

Tel: 981 17 43 81
Email: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

O obxectivo deste servizo é axudar as pequenas e medianas empresas a optimizar as súas estratexias de captación, fidelización e xestión de talento, como recurso vital para o crecemento e o éxito de calquera organización. Así mesmo, o alcance deste servizo debe estar orientado a definir as políticas de contratación, formación, promoción e retribución da empresa.

O servizo completo consta de:

 • Nº aproximado de horas: 85 horas

 • Importe do servizo (sen IVE): 5.355 €

 • Custo para a empresa (sen IVE): 1.071 €

A continuación pode descargar a presentación da entidade colaboradora deste servizo:

PFS Grupo

Tel:981 530 566
Email: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

O obxectivo deste servizo é axudar as pemes na integración das consideracións ambientais, sociais e de gobernanza (ESG) na súa estratexia e operacións, coa intención de lograr un desempeño sustentable e xerar valor a longo prazo. Este servizo permitirá incrementar a capacidade das pemes para incorporar a sustentabilidade como elemento estratéxico da súa xestión, como fonte de vantaxe competitiva no mercado e avanzar cara a un crecemento responsable.

O servizo completo consta de:

 • Nº aproximado de horas: 100 horas

 • Importe do servizo (sen IVE): 6.300 €

 • Custo para a empresa (sen IVE): 1.260 €

A continuación pode descargar a presentación da entidade colaboradora deste servizo:

Valora

Tel: 981 160 310
Email: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

O servizo debe basearse na análise da condición económico-financeira da empresa, establecendo e optimizando as súas necesidades financeiras a curto e medio prazo, e formalizándoas nun plan de mellora da xestión financeira.

O servizo completo consta de:

 • Nº aproximado de horas: 60 horas

 • Importe do servizo (sen IVE): 3.780 €

 • Custo para a empresa (sen IVE): 756 €

A continuación pode descargar as presentacións das entidades colaboradoras deste servizo:

Alén Asesores

Tel: 886 99 00 33
Email: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

Arxon Estrategia

Tel: 881 99 89 25
Email: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

Especialmente adaptado a empresas que xeren produtos industriais, o servizo deberá adaptar á realidade da empresa esquemas de produción que melloren o seu traballo.

O servizo completo consta de:

 • Nº aproximado de horas: 100 horas

 • Importe do servizo (sen IVE): 6.300 €

 • Custo para a empresa (sen IVE): 1.260 €

A continuación pode descargar as presentacións das entidades colaboradoras deste servizo:

Inova

Tel: 986 22 71 35
Email: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

Team & Time

Tel: 981 978 786
Email: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

No caso de que se detecte unha debilidade na comercialización de produtos derivada da escasa formalización dos procedementos de comercialización, será preferente a execución deste servizo. O obxectivo é revitalizar a estratexia comercial da empresa e lograr un crecemento sustentable.

O servizo completo consta de:

 • Nº aproximado de horas: 85 horas

 • Importe do servizo (sen IVE): 5.355 €

 • Custo para a empresa (sen IVE): 1.071 €

A continuación pode descargar as presentacións das entidades colaboradoras deste servizo:

DPI Estrategia

Tel: 604 037 721
Email: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

EOSA

Tel: 986 419 922
Email:Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

O servizo consiste na análise dos procesos operativos da empresa e a implementación dun modelo de xestión baseado en procesos.

O servizo completo consta de:

 • Nº aproximado de horas: 100 horas

 • Importe do servizo (sen IVE): 6.300 €

 • Custo para a empresa (sen IVE): 1.260 €

A continuación pode descargar as presentacións das entidades colaboradoras deste servizo:

Norquality

Tel: 981 174 381
Email: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

PFS Grupo

Tel: 681 309 948
Email: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

O servizo de consultoría para startups é un enfoque personalizado e adaptable que brinda orientación e apoio a empresas emerxentes innovadoras en diversas áreas clave. Este servizo adáptase ás necesidades e etapa de desenvolvemento específicas de cada startup, e brindar un apoio experto e personalizado para axudar a superar desafíos, maximizar oportunidades e lograr o crecemento e éxito.

O servizo completo consta de:

 • Nº aproximado de horas: 85 horas

 • Importe do servizo (sen IVE): 5.355 €

 • Custo para a empresa (sen IVE): 1.071 €

A continuación pode descargar as presentacións das entidades colaboradoras deste servizo:

EOSA

Tel: 986 419 922
Email: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

Inova

Tel: 986 22 71 35
Email: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

O obxectivo deste servizo é promover a implantación de metodoloxías de deseño para a súa xestión estratéxica, deseño para a innovación, co obxectivo de desenvolver novos produtos, novos servizos e novos procesos de negocio nas pemes galegas, a través do uso de metodoloxías de deseño estratéxico.

O servizo completo consta de:

 • Nº aproximado de horas: 85 horas

 • Importe do servizo (sen IVE): 5.355 €

 • Custo para a empresa (sen IVE): 1.071 €

A continuación pode descargar a presentación da entidade colaboradora deste servizo:

Innplica

Tel: 744 471 461
Email: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

O obxectivo deste servizo é fomentar a protección da propiedade industrial en Galicia, tanto a nivel nacional como internacional, para garantir a plena explotación dos resultados das nosas innovacións mediante o impulso da protección das innovacións técnicas (invencións) e as creacións de forma (deseños industriais), así como topografías de semicondutores. Así mesmo, admitirase o rexistro de signos distintivos (marcas e nomes comerciais) no caso de non existir inventiva suficiente para a protección da innovación antes mencionada.

O servizo debe basearse nunha análise previa de antecedentes (estudo do estado da arte) para coñecer as posibilidades de rexistrabilidade e para deseñar a estratexia de protección dirixida á obtención dos títulos de propiedade industrial adecuados para mellorar a competitividade e explotación dos resultados da investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación. Do mesmo xeito, analizarase a idoneidade de protección polas vías do segredo industrial como mecanismo complementario ou alternativo á protección industrial.

O servizo parcial consta de:

 • Nº aproximado de horas: 60 horas

 • Importe do servizo (sen IVE): 3.780 €

 • Custo para a empresa (sen IVE): 756 €

O servizo completo (modalidade A) consta de:

 • Nº aproximado de horas: 85 horas

 • Importe do servizo (sen IVE): 5.355 €

 • Custo para a empresa (sen IVE): 1.071 €

A continuación pode descargar as presentacións das entidades colaboradoras deste servizo:

Álvarez Real

Tel: 982 280 258
Email: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

Silex

Tel: 881 255 379
Email: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

Este servizo debe basearse nunha análise previa do desempeño innovador da peme beneficiaria, para posteriormente establecer unha estratexia dirixida á obtención de financiamento para as súas actividades de I+D+i, en especial a través do sistema nacional de incentivos fiscais.

Será fundamental definir un informe de innovación no cal se reflictan tanto os obxectivos definidos, as actuacións en innovación que poden impulsar a competitividade da empresa, a súa priorización e posible planificación, como os recursos económicos e persoal preciso para a súa posta en marcha.

En canto aos procesos puramente operativos, a empresa debe establecer directrices claras para unha eficaz xestión de ideas, formación en I+D+i, busca de persoal de I+D+i, detección de necesidades para definir formación específica en innovación, busca de financiamento e investimento privado. Isto posteriormente transformarase en desenvolvemento de proxectos que conduzan a resultados que acheguen valor comercial e competitivo á empresa.

O servizo parcial consta de:

 • Nº aproximado de horas: 60 horas

 • Importe do servizo (sen IVE): 3.780 €

 • Custo para a empresa (sen IVE): 756 €

O servizo completo consta de:

 • Nº aproximado de horas: 100 horas

 • Importe do servizo (sen IVE): 6.300 €

 • Custo para a empresa (sen IVE): 1.260 €

A continuación pode descargar as presentacións das entidades colaboradoras deste servizo:

Euro Funding

Tel: 981 14 25 85
Email: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

Innplica

Tel: 744 471 461
Email: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.