Internacionalización - ilustración

A globalización ensinounos que a capacidade das empresas de expandirse a novos mercados está estreitamente relacionado co crecemento económico dunha rexión.

Nestes máis de 25 anos de andadura, o IGAPE puido observar a importancia do apoio ás empresas en materia de internacionalización; o que contribuíu á dinamización da economía galega.

Na súa traxectoria, o IGAPE contribuíu á

expansión internacional das empresas galegas,

a través de numerosos programas de financiamento, asesoramento e formación.

Video internacionalización

A internacionalización, como resultado exitoso do impulso colectivo das empresas, especialmente para as pemes, supón a confirmación do valor engadido do seu modelo de negocio e, polo tanto, é una fonte de mellora continua da competitividade, as directrices de traballo neste área recollénse na Estratexia de internacionalización para as empresas galegas 2021-2025.

Descargar a síntese da Estratexia

Axudas para a internacionalización

Axudas para a realización de acción de promoción exterior, participación en feiras, misións, etc.

Ligazón á axuda

Custos simplificados

Ver video

Subvencións a fondo perdido a proxectos promovidos e desenvolvidos por organismos intermedios para facilitar a internacionalización das empresas ás que representan.

Ligazón á axuda

Custos simplificados

Ver video

Apoio ás empresas galegas no desenvolvemento e a implantación dun plan de internacionalización dixital da empresa.

Ligazón á axuda

O Igape e as Cámaras de Comercio Galegas colaboran na posta en marcha dun novo plan de misións comerciais dirixido a:

  • Aumentar a base das empresas exportadoras.
  • Fomentar e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.
  • Conseguir unha maior diversificación, tanto sectorial como xeográfica das exportacións, incorporando novos mercados e produtos aos procesos de internacionalización das empresas galegas.
  • Difundir a cultura da internacionalización como ferramenta de progreso e competitividade.

Calendario de accións

O obxecto destas bases é posibilitar o apoio á participación das empresas galegas non pemes no Plan de misións comerciais. O obxectivo principal deste programa é conseguir a internacionalización real de empresas galegas e propiciar a comercialización dos seus bens e servizos nos mercados exteriores.

As actuacións que engloban están dirixidas a:

  • Aumentar a base de empresas exportadoras.
  • Fomentar e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.
  • Conseguir unha maior diversificación, tanto sectorial coma xeográfica das exportacións, incorporando novos mercados e produtos aos procesos de internacionalización das empresas galegas.
  • Difundir a cultura da internacionalización como ferramenta de progreso e competitividade.

Axudas para a contratación de profesionais de comercio exterior.

Directorio de xestores

Solicitude de perfís