Requirimentos de emenda

Nesta páxina publícanse os requirimentos de emenda das solicitudes que non reúnen os requisitos establecidos nas bases reguladoras dos procedementos tramitados en concorrencia competitiva.

Pódese descargar para cada procedemento o corpo do requirimento conxunto de emenda e dende o enlace “Información detallada do requirimento” cada solicitante debe introducir o NIF da empresa e o código IDE da solicitude, ou ben o NIF e o código de acceso que deberá obter a través dos servizos de asistencia técnica do Igape, segundo o caso, para, a continuación, acceder á información detallada do seu requirimento.

notificación telemática
CódigoDescrición do procedementoData de publicaciónRequirimento de emenda conxuntoInformación detallada do requirimento
IG239.2024.1 Obradoiros do Igape á dixitalización Industria 4.0 18/03/2024 Descargar
IG292.2023.1 Axudas ao investimento das pemes para a creación de Centros Dixitais de Xestión Remota (Programa Centros Dixitais) 25/01/2024 Descargar
IG264.2023.1 Axudas ao investimento para infraestruturas locais (Programa de centros de fabricación avanzada) 23/01/2024 Descargar
IG240.2023.1 Axudas do Igape á dixitalización Industria 4.0 17/11/2023 Descargar
IG288.2023.1 Axudas á implantación de solucións avanzadas para o desenvolvemento da economía circular 03/05/2023 Descargar
IG239.2023.1 Obradoiros do Igape á dixitalización Industria 4.0 03/03/2023 Descargar
IG193.2022.2 Axudas ás agrupacións empresariais innovadoras emerxentes (clústers emerxentes) na Comunidade Autónoma de Galicia 13/02/2023 Descargar
IG289.2022.1 Axudas á implantación da loxística avanzada e sostible 12/12/2022 Descargar
IG239.2022.1 Obradoiros do Igape á dixitalización Industria 4.0 22/11/2022 Descargar
IG240.2022.1 Axudas do Igape á dixitalización Industria 4.0 14/11/2022 Descargar
IG288.2022.1 Axudas á implantación de solucións avanzadas para o desenvolvemento da economía circular 09/11/2022 Descargar
IG274.2022.1 Axudas ao investimento para infraestruturas locais (Programa Infraestruturas Estratéxicas Abertas) 09/11/2022 Descargar
IG208.2022.1 Axudas para a execución de accións de promoción exterior conxunta das empresas galegas (Galicia Exporta Organismos Intermedios) 08/11/2022 Descargar
IG230.2022.1 Axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas) 01/08/2022 Descargar
IG233.2022.1 Axudas destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais (Galicia Rural Emprende) 06/05/2022 Descargar
IG239.2021.1 Obradoiros do Igape á dixitalización Industria 4.0 24/09/2021 Descargar
IG240.2021.1 Axudas do Igape á dixitalización Industria 4.0 24/09/2021 Descargar
IG107.2021.1 Axudas para novos emprendedores (Galicia Emprende) 21/06/2021 Descargar
IG193.2021.1 Axudas ás agrupacións empresariais (clúster) innovadoras na Comunidade Autónoma de Galicia 04/05/2021 Descargar