Resolucións definitivas

Nesta páxina publícanse as resolucións definitivas dos procedementos que prevén a súa publicación en Internet. Nestes procedementos a data de publicación que se indica é equivalente á data de notificación ao interesado, aos efectos de cómputo de prazos.

Pódense descargar por separado dous documentos para cada procedemento. O primeiro é o corpo da resolución conxunta, que establece o resultado da concorrencia competitiva. O segundo é o anexo relativo a cada expediente, que poderá ser descargado polo solicitante, utilizando o CIF da empresa e o código IDE.

notificación telemática
CódigoDescrición do procedementoData de publicaciónResolución ConxuntaAnexo Particular
IG264.2023.1 Axudas ao investimento para infraestruturas locais (Programa de centros de fabricación avanzada) 05/06/2024 Descargar
IG292.2023.1 Axudas ao investimento das pemes para a creación de Centros Dixitais de Xestión Remota (Programa Centros Dixitais) 03/06/2024 Descargar
IG284.2024.1 Selección de entidades colaboradoras que participarán na xestión de subvencións para servizos modulares de asesoramento especializado a empresas galegas (Programa Re-acciona) 21/03/2024 (non aplicable)
IG240.2023.1 Axudas do Igape á dixitalización Industria 4.0 17/01/2024 Descargar
IG288.2023.1 Axudas á implantación de solucións avanzadas para o desenvolvemento da economía circular 27/09/2023 Descargar
IG239.2023.1 Obradoiros do Igape á dixitalización Industria 4.0 12/06/2023 Descargar
IG193.2022.2 Axudas ás agrupacións empresariais innovadoras emerxentes (clústers emerxentes) 05/05/2023 Descargar
IG289.2022.1 Axudas á implantación da loxística avanzada e sostible 24/04/2023 Descargar
IG208.2022.1 Axudas para a execución de accións de promoción exterior conxunta das empresas galegas (Galicia Exporta Organismos Intermedios) 31/03/23 Descargar
IG239.2022.1 Obradoiros do Igape á dixitalización Industria 4.0 16/02/2023 Descargar
IG240.2022.1 Axudas do Igape á dixitalización Industria 4.0 23/01/2023 Descargar
IG288.2022.1 Axudas á implantación de solucións avanzadas para o desenvolvemento da economía circular 23/01/2023 Descargar
IG230.2022.1 Axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas) 04/01/2023 Descargar
IG231.2022.1 Concurso Eduemprende Idea 2022 29/11/2022 (non aplicable)
IG220.2022.1 Programa de adquisición de competencias profesionais en materia de internacionalización empresarial 13/10/2022 (non aplicable)
IG193.2022.1 Axudas ás agrupacións empresariais innovadoras emerxentes (clústeres emerxentes) 10/08/2022 Descargar
IG233.2022.1 Axudas destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais 02/08/22 Descargar
IG190.2022.3 Programa Re-Acciona convocatoria 2022.3 01/07/2022 --- (non aplicable)
IG190.2022.2 Programa Re-Acciona convocatoria 2022.2 11/05/2022 --- (non aplicable)
IG190.2022.1 Programa Re-Acciona convocatoria 2022.1 29/04/2022 --- (non aplicable)
IG240.2021.1 Axudas do Igape á dixitalización Industria 4.0 02/02/2022 Descargar
IG239.2021.1 Obradoiros do Igape á dixitalización Industria 4.0 02/02/2022 Descargar
IG107.2021.1 Axudas para novos emprendedores 24/11/2021 Descargar
IG193.2021.1 Axudas ás agrupacións empresariais innovadoras emerxentes (clústeres emerxentes) 20/09/2021 Descargar
IG284.2021.1 Selección de entidades colaboradoras para a xestión do programa re-acciona COVID-19 02/09/2021 (non aplicable)
IG230.2020.1 Axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas) 04/05/2021 Descargar
IG190.2020.4 Programa Re-Acciona convocatoria 2020.4 15/03/2021 --- (non aplicable)
IG107.2019.2 Axudas para novos emprendedores 7/7/20 Descargar
IG107.2019.1 Axudas para novos emprendedores 22/1/20 Descargar
IG256.2019.1 Axudas para a incorporación de novos titulados a actividades de mellora competitiva das empresas (Programa Profesionais 4.0) 15/1/20 Descargar
IG240.2019.2 Axudas do Igape á dixitalización Industria 4.0 15/1/20 Descargar
IG233.2019.1 Axudas destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais 20/12/19 Descargar
IG193.2019.1 Axudas ás agrupacións empresariais (clúster) innovadoras na Comunidade Autónoma de Galicia 21/11/19 Descargar
IG230.2019.1 Axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas) 26/9/19 Descargar
IG240.2019.1 Axudas do Igape á dixitalización Industria 4.0 12/8/19 Descargar
IG236.2019.4 Programa Re-Acciona TIC convocatoria 2019.4 2/8/19 (non aplicable)
IG208.2019.1 Axudas para a execución de accións de promoción exterior conxunta das empresas galegas (Galicia Exporta Organismos Intermedios) 18/7/19 Descargar
IG239.2019.1 Obradoiros do IGAPE á dixitalización Industria 4.0 18/7/19 Descargar
IG236.2019.3 Programa Re-Acciona TIC convocatoria 2019.3 26/6/19 (non aplicable)
IG236.2019.2 Programa Re-Acciona TIC convocatoria 2019.2 27/5/19 (non aplicable)
IG223.2018.1 Premios e axudas aos proxectos Piloto Industria 4.0 (III Piloto Industria 4.0) en Galicia 15/5/19 Descargar
IG236.2019.1 Programa Re-Acciona TIC convocatoria 2019.1 12/4/19 (non aplicable)